Cahyabuwana

CAHYABUWANA adalah nama yang digunakan Ki Lurah Semar ketika ia beralih rupa menjadi ksatria tampan. Pada lakon Kilat Buwana, Semar mengalahkan Kilat Buwana, yang merupakan penjelmaan Batara Guru. Dalam lakon sempalan itu Batara Guru berkehendak membunuh Semar, sebagai usaha untuk menggagalkan Baratayuda.

Lihat SEMAR.

Leave a Reply

Kategori Abjad
Sponsor