Candrasemedi

CANDRASEMEDI nama yang digunakan Ki Lurah Semar ketika ia beralih rupa menjadi ksatria tampan dalam lakon Pancawala Ngraman. Dalam lakon itu Candrasemedi berhadapan dengan Candrapurnama, penjelmaan Batara Guru.

One Response to Candrasemedi

Leave a Reply

Kategori Abjad
Sponsor