Cecak Andon

CECAK ANDON, semula adalah binatang penghuni Hutan Gajahoya, yang oleh kesaktian Begawan Palasara diubah bentuknya menjadi manusia, guna mengisi Kerajaan Astina yang baru saja dibangun. Andakasura yang berasal dari banteng, oleh Palasara diberi jabatan pemerintahannya sebagai patih. Di antara binatang Gajahoya yang dicipta menjadi manusia adalah Gajah Angun-angun, Dandang Gaok, Celeng Demalung, Bajing Kirik, Merak Kesimpir, dan Kidang Talun.

Leave a Reply

Kategori Abjad
Sponsor