Cengguris

CENGGURIS adalah tokoh wayang panakawan kuno yang muncul pada pewayangan sebelum pertengahan abad ke-18. Terakhir, dalang Wayang Kulit Purwa di Surakarta mementaskan tokoh Cengguris pada zaman pemerintahan Sunan Paku Buwana XI (1893-1939). Sejak tahun 1940-an, tokoh panakawan hanyalah Semar dan Bagong.

Cengguris

Dua macam peraga wayang Cengguris, Wayang Kulit Purwa gagrak Surakarta

Itulah sebabnya, sebagian orang menganggap, tokoh Bagong muncul menggantikan Cengguris. Kini, (1998) tokoh pelawak pada jenis wayang kuno ini boleh dikatakan telah punah. Data lengkap yang lebih jelas mengenai tokoh panakawan Cengguris tidak lagi dapat dilacak.

Lihat juga BAGONG.

Leave a Reply

Kategori Abjad
Sponsor