Citraguna

CITRAGUNA, salah seorang dari empat senapati Kerajaan Lokapala pada zaman pemerintahan Prabu Danapati. Raja ini kadang-kadang juga disebut Prabu Danaraja.

Leave a Reply

Kategori Abjad
Sponsor