Candi Wasesa, Prabu

PRABU CANDI WASESA, raja dari Kerajaan Candipura, saudara tua Retnapaniti. Dalam lakon sempalan Retnapaniti, ia berusaha membalas kematian ayahnya, Prabu Pamungkas, yang dibunuh Gatotkaca. Sebelum Prabu Candi Wasesa menyerang Kerajaan Pringgadani, adiknya yang bernama Dewi Retnapaniti mendahuluinya. Misi ini gagal bahkan Retnapaniti menjadi istri Bambang Pamegatrisna, anak Arjuna. Akhirnya Prabu Candi Wasesa terbunuh oleh Bambang Pamegatrisna.

Leave a Reply

Kategori Abjad
Sponsor