Candra Kirana

CANDRA KIRANA, lengkapnya Dewi Galuh Candra Kirana, juga disebut Dewi Sekartaji istri Panji Asmarabangun atau Panji Inukertapati.

Baca ASMARABANGUN, PANJI.

Leave a Reply

Kategori Abjad
Sponsor