Candrageni, Prabu

PRABU CANDRAGENI, adalah penjelmaan Nakula ketika dalam sebuah lakon sempalan ia menjadi raja di Trancang Gribig.

Leave a Reply

Kategori Abjad
Sponsor