Candran

CANDRAN adalah deskripsi suasana pakeliran. Contoh candran raja kondur kedhaton sebagai berikut:

“Wauta, titi purna sabdaning sang adipati, arsa kondur angedhaton, ginarebeg sakathahing para biyada, palara-lara ingkang samya ngampil upacara nata, jlog tedhak saking dhampar kencana, pindha panganten binayang kare”

Leave a Reply

Kategori Abjad
Sponsor