C – D

Dangan, Dewi

DEWI DANGAN, salah seorang istri Prabu Parikesit, raja Astina. Dari perkawinan ini, Dewi Dangan mendapat dua orang anak, yakni Ramaprawa dan Waraba Santa.

Daneswara

DANESWARA, adalah anak Prabu Dewatacengkar; menjadi raja di negara Purwacarita yang ketujuh bergelar Prabu Sri Mahapunggung, tokoh Wayang Madya.

Dandun Wacana

DANDUN WACANA, pada awalnya adalah nama raja jin dari Jodipati, dalam telatah Hutan Wanamarta. Sesudah dikalahkan Bima, yakni tatkala para Pandawa membangun Kerajaan Amarta, Dandun Wacana menjadi salah satu nama lain dari Bima, sedangkan Jodipati dijadikan kasatriannya. Continue reading

Danda Wyuha

DANDA WYUHA, dalam Wayang Golek Purwa Sunda, sebutan bagi tokoh wayang yang seolah dari tubuhnya, seolah dewa, yang menyebabkannya berwibawa. Tokoh wayang semacam ini, antara lain adalah Dorna atau Drona.

Dandang Wiring, Panji

PANJI DANDANG WIRING, dalam Wayang Gedog adalah nama lain dari Pradipta. Ia adalah anak ke-41 dari Prabu Lembu Amiluhur dengan salah satu selir. Continue reading

Dandang Minangsi

DANDANG MINANGSI semula adalah anak Prabu Darmawasesa dari Kerajaan Gendingpitu atau Slagaima. Setelah dikalahkan Bima dalam lakon Wahyu Purbalaras, Dandang Minangsi menjadi anak buah Bima dan tetap menjadi senopati Jodipati. Continue reading

Dandang Gaok

DANDANG GAOK semula berujud burung, penghuni Hutan Gajahoya. Ketika Palasara membangung Kerajaan Astina di hutan itu, ia memerlukan manusia untuk menghuni kerajaan itu. Dengan kesaktiannya, Palasara mencipta manusia dari burung berbulu hitam yang kemudain diberi nama Dandang Gaok. Continue reading

Dandang Biku

DANDANG BIKU, semula adalah tempat menanak nasi yang sudah rusak. Sutija, salah seorang putra Prabu Kresna, dengan kesaktiannya yang dimilikinya mengubahnya menjadi manusia dan dinamakannya Dandang Biku. Waktu Sutija menjadi raja Trajutrisna, bergelar Prabu Boma Narakasura, ia diangkat menjadi salah satu senapatinya. Continue reading

Dandaka, Hutan

HUTAN DANDAKA, tempat Ramawijaya dan istrinya, Dewi Sinta, diiringi adiknya, Laksmana, mengembara setelah mereka terusir dari istana Ayodya. Hutan ini terletak di sebelah selatan Kerajaan Ayodya. Di hutan ini terdapat dua pertapaan yang terkenal, yakni Pertapaan Yogisrama dipimpin Begawan Yogiswara, dan Pertapaan Wismaloka yang dipimpin Begawan Wismamitra. Kedua pertapaan itu sering diganggu dan dijarah oleh para raksasa dari Kerajaan Alengka. Continue reading

Danasmara

DANASMARA, salah satu nama alias untuk Arjuna. Dalam pewayangan Arjuna mempunyai banyak nama, antara lain: Permadi, Permade, Janaka, Palguna, Anaga, Panduputra, Barata, Baratasatama, Dananjaya, Gudakesa, Ciptoning, Kritin, Kaliti, Kariti, Kumbawali, Kumbang Ali-ali, Kuntiputra, Kuruprawira, Kurusatama, Kurusreta, Mahabahu, Margana, Parantapa, dan Parta. Continue reading

Kategori Abjad

Sponsor