Caweni, Kuda

KUDA CAWENI, dalam Wayang Gedog adalah keturunan ketiga dari Prabu Lembu Amiluhur dengan selir. Urut-urutannya; Prabu Lembu Amiluhur-Gahana-Kuda Caweni. Ia mempunyai saudara kandung Panji Sampora.

Lihat juga CARANGGANA, PANJI.

Leave a Reply

Kategori Abjad
Sponsor