Celempung

CELEMPUNG atau clempung salah satu jenis gamelan yang menggunakan dawai (senar). Seperti siter dan kecapi, celempung mempunyai kotak suara berbentuk trapesium, umumnya terbuat dari kayu jati atau kayu nangka. Jumlah dawainya ada 32 buah, kebanyakan dibuat dari kawat tembaga.

Clempung

Celempung

Di keraton, atau di rumah-rumah bangsawan, celempung ditaruh di atas meja kayu kecil yang dua kaki di antaranya lebih panjang, sehingga celempung berkedudukan miring.

Baca GAMELAN.

Leave a Reply

Kategori Abjad
Sponsor