Cupu

CUPU, dalam pewayangan adalah sebuah wadah bulat, kecil, yang dapat dibuka, diisi, dan ditutup. Yang dimasukkan ke dalam cupu pada umumnya benda-benda yang dianggap berkhasiat. Di antara cupu yang terkenal adalah:

Cupu Manik Astagina milik Batara Surya yang kemudian diberikan kepada Dewi Idrati sebagai hadiah atas kesempatan bercumbu-rayu dengan Cupu Manik Astagina, orang dapat menikmati keindahan alam semesta. Cupu Manik Astagina akhirnya menjadi pembawa mala petaka bagi Dewi Indradi dan anak-anaknya.

Cupu Linggamanik milik Batara Narada. Cupu ini dianggap sebagai azimat dan selalu digengggam ke mana pun dewa itu pergi.

Cupu Maderawa adalah tempat penyimpanan Lenga Tala atau Minyak Tala, yang berkhasiat untuk kekebalan. Cupu Maderawa mulanya dihadiahkan oleh para dewa kepada Prabu Pandu Dewanata, tetapi setelah raja Astina itu mangkat, cupu itu disimpan Begawan Abiyasa.

Leave a Reply

Kategori Abjad
Sponsor