Dandang Gaok

DANDANG GAOK semula berujud burung, penghuni Hutan Gajahoya. Ketika Palasara membangung Kerajaan Astina di hutan itu, ia memerlukan manusia untuk menghuni kerajaan itu. Dengan kesaktiannya, Palasara mencipta manusia dari burung berbulu hitam yang kemudain diberi nama Dandang Gaok.

Andakasura yang berasal dari banteng, oleh Palasara diberi jabatan pemerintahan sebagai patih. Di antara binatang yang diubah bentuknya menjadi manusia adalah Gajah Angun-angun, Cecak Andon, Celeng Demalung, Bijing Kirik, Merak Kesimpir, dan Kidang Talun.

Baca PALASARA.

Leave a Reply

Kategori Abjad
Sponsor