Dandang Minangsi

DANDANG MINANGSI semula adalah anak Prabu Darmawasesa dari Kerajaan Gendingpitu atau Slagaima. Setelah dikalahkan Bima dalam lakon Wahyu Purbalaras, Dandang Minangsi menjadi anak buah Bima dan tetap menjadi senopati Jodipati.

Baca juga DANDUN WACANA.

Leave a Reply

Kategori Abjad
Sponsor